Tellers

Statistieken
Registratie van toegang
FTP
Telnet
CGI Scripts
Doorverwijzing van post
'Side Includes' van de Server
FrontPage
Real Audio

 
 

Het is zeer eenvoudig om een teller zoals deze : in uw pagina te plaatsen.
Op het moment dat U webruimte huurt vertellen wij hoe dit te doen).

Elke dag word er een bestand in HTML formaat in uw directory geplaatst behalve
voor clienten met een economische ruimte, dan is het elke week.
De statistiek staan gegroepeerd op land etc...

(Alleen virtuele domeinen)
U ontvangt een compleet register met toegangen van de volgende velden:

Naam en .I.P. nummer van de remote host
Identificatie van de gebruiker (al of nit ingevuld)
Datum en tijd
Aanvraag van de gebruiker

Code van de staat van de HTTP terug gestuurd aan de gebruiker

200 - Gerealiseerde verbindingen (met een pagina)
302 - Doorverwijzing naar andere URL's
400 - Afgewezen aanvragen
401 - Aanvragen zonder toesteming
403 - Verboden aanvragen
404 - Niet gevonden
500 - Fout van de server

aantal bytes verstuurd.

FTP betekentFile Transfer Protocol of Protocol voor de verzending en ontvangst van bestanden. Dit programma gebruikt met voor de comunicatie tussen Uw pc en onze server. Hiervoor heeft U een programma nodig zoals WS-FTP,en het is eenvoudig te leren Leer het te gebruiken.

(Alleen virtuele domeinen)
Telnet is een programma (protocol) dat U de mogelijk geeft om de server als Uw pc te gebruiken. U kunt Unix commandos gebruiken , bestanden aanmaken, post verturen en zelfs programma's opstarten. Net zo eenvoudig als DOS maar dan veel krachtiger. Heeft U dit nodig?
Misschien niet. Het is veel eenvoudiger het WEB pagina's op Uw eigen pc te maken, te bekijken met bijv. Netscape en dan vervolgens naar onze server te uploaden met FTP.

(Alleen voor virtuele domeinen)
Talen en scripts aanwezig bieden:

HTMLScript heel eenvoudig te leren net als HTML maar met meer tags. Ons aanvraag formulier is geschreven in HTMLScript.
MySQL Data base.
Java
Perl 5

(Alleen voor virtuele domeinen)
Met Uw eigen virtuele domein is het erg makkelijk een doorverwijzing te maken voor bijv. andere.
Bijvoorbeeld, verstuurde post aan uw-naam@uw-domein.com
kan automatisch doorgestuurd worden aan andere-naam@andere-plek.nl
Eenvoudig in het gebruik. U hoeft alleen een bestand te maken met de doorverwijzingen en te uploaden naar Ue ruimte.

Kijk eens naar deze página als voorbeeld.

FrontPage is beschikbaar voor onze klanten met virtuele domeinen. vraag het ons te aktiveren voor Uw domein. Vanwege veiligheidsnormen,kunnen kunne de kleanten die frontpage gebruiken geen gebruik maken van het online betalingssysteem.

RealAudio is beschikbaar voor onze klanten met een virtueel domein. Men dient het separaat de aan te vragen. Met een limiet van 25 streams.

 
 
 
 
 
 
 
 


Copyright © 1996 - 2002, ClassicWeb